Katalog SEO Pieka: darmowy katalog stron "; $naglowek="Katalog stron";} elseif ($page=="podkategoria"){ $id=$HTTP_GET_VARS["id"]; $zapytanie12 = "SELECT * FROM kategorie where id=".$id; $wykonaj1=mysql_query($zapytanie12); if($wiersz12 = mysql_fetch_array($wykonaj1)) { echo "".ucfirst($wiersz12['nazwa'])." "; $naglowek=ucfirst($wiersz12['nazwa']); } else echo "Błąd"; } elseif ($page=="wpisy"){ $podkat=$HTTP_GET_VARS["podkat"]; $zapytanie1 = "SELECT * FROM podkategorie WHERE id=".$podkat; $wykonaj1 = mysql_query($zapytanie1); if($wiersz1 = mysql_fetch_array($wykonaj1)) { $nazwa_podkategori=$wiersz1['nazwa']; $nr_kategori=$wiersz1['id_kat']; $zapytanie2 = "SELECT * FROM kategorie WHERE id=".$nr_kategori; $wykonaj2=mysql_query($zapytanie2); if($wiersz2 = mysql_fetch_array($wykonaj2)) { $kategoria=$wiersz2['nazwa']; echo "".ucfirst($kategoria)." >> ".ucfirst($nazwa_podkategori)." "; $naglowek=ucfirst($wiersz1['nazwa']); } else echo "Błąd"; } } elseif ($page=="szczegoly"){ $id=$HTTP_GET_VARS["id"]; $zapytanie22 = "SELECT * FROM wpis WHERE id=".$id; $wykonaj22 = mysql_query($zapytanie22); if($wiersz = mysql_fetch_array($wykonaj22)) {$podkat=$wiersz['id_pod'];} $zapytanie1 = "SELECT * FROM podkategorie WHERE id=".$podkat; $wykonaj1 = mysql_query($zapytanie1); if($wiersz1 = mysql_fetch_array($wykonaj1)) { $nazwa_podkategori=$wiersz1['nazwa']; $nr_kategori=$wiersz1['id_kat']; $zapytanie2 = "SELECT * FROM kategorie WHERE id=".$nr_kategori; $wykonaj2=mysql_query($zapytanie2); if($wiersz2 = mysql_fetch_array($wykonaj2)) { $kategoria=$wiersz2['nazwa']; echo "".ucfirst($kategoria)." >> ".ucfirst($nazwa_podkategori)." "; $naglowek=ucfirst($wiersz1['nazwa']); } else echo "Błąd"; }} else { echo "Katalog Pieka >> ".$page." "; $naglowek=ucfirst($page); }; ?>
"; include("naglowek.php"); echo "
"; ?>
"; include("search.php"); $zapytanie = "SELECT * FROM kategorie ORDER BY nazwa"; $wykonaj = mysql_query($zapytanie); $i=0; echo ""; while($wiersz = mysql_fetch_array($wykonaj)) { if ($i==0) echo""; else echo "..."; if ($i>=2) $i=0; else $i++; } echo "
"; else echo ""; $kat_id=$wiersz['id']; echo "".ucfirst($wiersz['nazwa']).":
"; $zapytanie_podkategorie="SELECT * FROM podkategorie where id_kat=".$kat_id." ORDER BY NAZWA LIMIT 10"; $wykonaj_pod=mysql_query($zapytanie_podkategorie); while($wiersz2=mysql_fetch_array($wykonaj_pod)) { echo "".ucfirst($wiersz2['nazwa']).", "; } if ($i>=2) echo"...
"; $zapytanie_wiersze="SELECT count(id) FROM wpis "; $wykonaj_wiersze=mysql_query($zapytanie_wiersze); if($rows = mysql_fetch_row($wykonaj_wiersze)){ $ilosc=$rows[0]; echo "
Łączna ilość wpisów: ".$ilosc."

"; } ?>


Nie jesteś zalogowany!
szybka rejestracja

Login:

Hasło:

"; } else echo "

Jesteś zalogowany!
wyloguj

Twoje wpisy
"; ?>

| admin | pieka.pl | Polski Oficjalny Support PHP-Fusion | Polski Oficjalny Support MODs PHP-Fusion |
Katalog Pieka "; ?>