Katalog SEO Pieka: darmowy katalog stron "; $naglowek="Katalog stron";} elseif ($page=="podkategoria"){ $id=$HTTP_GET_VARS["id"]; $zapytanie12 = "SELECT * FROM kategorie where id=".$id; $wykonaj1=mysql_query($zapytanie12); if($wiersz12 = mysql_fetch_array($wykonaj1)) { echo "".ucfirst($wiersz12['nazwa'])." "; $naglowek=ucfirst($wiersz12['nazwa']); } else echo "Błąd"; } elseif ($page=="wpisy"){ $podkat=$HTTP_GET_VARS["podkat"]; $zapytanie1 = "SELECT * FROM podkategorie WHERE id=".$podkat; $wykonaj1 = mysql_query($zapytanie1); if($wiersz1 = mysql_fetch_array($wykonaj1)) { $nazwa_podkategori=$wiersz1['nazwa']; $nr_kategori=$wiersz1['id_kat']; $zapytanie2 = "SELECT * FROM kategorie WHERE id=".$nr_kategori; $wykonaj2=mysql_query($zapytanie2); if($wiersz2 = mysql_fetch_array($wykonaj2)) { $kategoria=$wiersz2['nazwa']; echo "".ucfirst($kategoria)." >> ".ucfirst($nazwa_podkategori)." "; $naglowek=ucfirst($wiersz1['nazwa']); } else echo "Błąd"; } } elseif ($page=="szczegoly"){ $id=$HTTP_GET_VARS["id"]; $zapytanie22 = "SELECT * FROM wpis WHERE id=".$id; $wykonaj22 = mysql_query($zapytanie22); if($wiersz = mysql_fetch_array($wykonaj22)) {$podkat=$wiersz['id_pod'];} $zapytanie1 = "SELECT * FROM podkategorie WHERE id=".$podkat; $wykonaj1 = mysql_query($zapytanie1); if($wiersz1 = mysql_fetch_array($wykonaj1)) { $nazwa_podkategori=$wiersz1['nazwa']; $nr_kategori=$wiersz1['id_kat']; $zapytanie2 = "SELECT * FROM kategorie WHERE id=".$nr_kategori; $wykonaj2=mysql_query($zapytanie2); if($wiersz2 = mysql_fetch_array($wykonaj2)) { $kategoria=$wiersz2['nazwa']; echo "".ucfirst($kategoria)." >> ".ucfirst($nazwa_podkategori)." "; $naglowek=ucfirst($wiersz1['nazwa']); } else echo "Błąd"; }} else { echo "Katalog Pieka >> ".$page." "; $naglowek=ucfirst($page); }; ?>
"; include("naglowek.php"); echo "
"; ?>
Katalog Pieka » Szczegóły wpisu:

"; $zapytanie_wpisy="SELECT * FROM wpis where id=".$id; $wykonaj_wpisy=mysql_query($zapytanie_wpisy); while($wpis=mysql_fetch_array($wykonaj_wpisy)) { echo ""; } echo "

".$wpis['anchor']."

".$wpis['link']."

"; echo "Osadzony: "; $zapytanie1 = "SELECT * FROM podkategorie WHERE id=".$wpis['id_pod']; $link_pod=$wpis['id_pod']; $wykonaj1 = mysql_query($zapytanie1); if($wiersz1 = mysql_fetch_array($wykonaj1)) { $nazwa_podkategori=$wiersz1['nazwa']; $nr_kategori=$wiersz1['id_kat']; $zapytanie2 = "SELECT * FROM kategorie WHERE id=".$nr_kategori; $wykonaj2=mysql_query($zapytanie2); if($wiersz2 = mysql_fetch_array($wykonaj2)) { $kategoria=$wiersz2['nazwa']; echo "".ucfirst($kategoria)." » ".ucfirst($nazwa_podkategori).":"; } else echo "Błąd"; } else echo "Błąd"; echo "

PR:".getrank($wpis['link'])."

".$wpis['opis']."

"; ?>


Nie jesteś zalogowany!
szybka rejestracja

Login:

Hasło:

"; } else echo "

Jesteś zalogowany!
wyloguj

Twoje wpisy
"; ?>